Belangrijk nieuws

Nieuws over de voortgang

Een aantal zaken lopen onverwacht anders dan ik een half jaar geleden ingeschat zou hebben. Er is goed nieuws, maar er is ook nieuws dat vraagt om beslissingen.

De drukker

Het uitgangspunt was om niet aan crowdfunding te doen, omdat het netwerk van het tijdschrift daar niet groot genoeg voor is. Wel loopt er een subsidie-aanvraag die wat meer tijd vraagt dan oorspronkelijk beloofd was. Gelukkig heeft een particuliere weldoener aangeboden garant te staan voor de drukkosten van het eerste nummer. Dat is natuurlijk schitterend nieuws!

Distributie

Ondertussen heb ik natuurlijk een aantal mensen uit de tijdschriftenwereld, waaronder een distributeur, om een mening gevraagd over het nulnummer.

De meest gehoorde feedback is de hoopgevende uitspraak: ‘Zoiets bestaat nog niet in tijdschriftenland.’ Ik betwijfel dat een beetje, omdat er enorm veel tijdschriften van kleine uitgevers op de markt zijn. Maar goed, zoiets is altijd fijn om te horen. De daaraan gekoppelde vraag is dan: ‘Waarom laat je het blad niet landelijk distribueren? In plaats van je te richten op een kleine doelgroep die zich vooral in de Randstad bevindt?

Daar moet ik even over nadenken, want dat betekent hogere oplagen, hogere kosten en meer geld naar distributie. Om me te oriënteren heb ik wel een aantal afspraken gemaakt. Daarna zal ik kijken wat de meest veilige koers voor het tijdschrift is.

Verschijningsdatum

Deze ontwikkelingen die ik in het geheel niet had kunnen voorzien, hebben natuurlijk direct ook invloed op de lancering van het tijdschrift NORDEN. Voorlopig verschuiven we de verschijningsdatum met een maand. Dat geeft ook de medewerkers wat meer ruimte en het biedt mij de tijd om een afweging te maken wat de beste koers is.

Update 6 december 2021: Verschijningsdatum: 7 december 2021