Het eerste nummer

Het eerste nummer van NORDEN

U kijkt naar de cover van het nulnummer van NORDEN, maar die cover zal, op hele kleine details na, niet afwijken van de definitieve versie.

De eerste uitgave zal niet op 11 november 2021 verschijnen, zoals eerder aangekondigd, maar in de maand december, omdat dit niet alleen gunstiger is voor de lancering, maar vooral omdat we nog een paar beslissingen moesten maken die van het grootste belang zijn om continuïteit te waarborgen.

Even leefde bij de redactie het idee dat het tijdschrift eigenlijk in het Engels moest en daar heeft het stichtingsbestuur zich tegen verzet. Niet omdat er iets tegen is om je op een bredere doelgroep te richten, maar omdat het een vrij lokale uitgave is en dan is het een beetje raar om dat in een andere taal te doen. Last but not least zou dat het aantrekken van een extra corrector/vertaler eisen.

Geheel onverwacht kwam de feedback uit verschillende hoeken dat zo’n blad als NORDEN nog niet bestond en daarom landelijk gedistribueerd zou moeten worden. Daar zagen we nu wel weer de voordelen van in, omdat het tijdschrift ook een zekere educatieve waarde heeft. Verspreiding in delen van het land waar men maar zelden met mensen geconfronteerd wordt, zoals die in onze uitgave centraal staan, zou zeker nuttig zijn.

We hadden wel inmiddels de financiering rond voor het eerste nummer en toen we gingen kijken wat een brede, landelijke distributie voor Stichting NTV Amsterdam zou betekenen, werden we snel onzeker. In ieder geval was dat een te groot project voor een stichting, eerder iets voor een BV, die dan nog opgericht moest worden en ons direct of indirect verantwoordelijk zou stellen voor immense financiële tekorten wanneer de landelijke distributie een flop zou blijken te zijn. De gedachte dat het dan wel eens bij één enkele uitgave zou kunnen blijven bleek uiteindelijk ondraaglijk te zijn.

We vonden de financiering, zoals die er lag, zonder crowdfunding of gebedel op social media, mooi genoeg.

Hoe dan ook het nummer is zo goed als af en het wachten is op de drukker die ons de definitieve datum in december zal melden.

Voordeel voor geïnteresseerden is dat NORDEN alvast op intekening aangeschaft kan worden, zodat het tijdschrift met korting en zonder verzendingskosten voor de feestdagen op de mat valt.

Dan kan uiteraard via onze kiosk.